Samenvatting over project

Het 'Smart Emission' project is onderzoeksproject uitgevoerd door een consortium van Duitse kennisinstituten, (ICT- en sensor)bedrijven en de overheid, samen met inwoners van de stad Nijmegen. Het doel van dit project is om de realtime, fijnkorrelige 'milieu voetafdruk' van de stad te monitoren, visualiseren en te communiceren. Met dit doel in ogen werd een innovatieve set betaalbare (low-cost) buitensensoren en een bijbehorende Open Geo Data infrastructuur ontwikkeld. Tegelijkertijd werd een participatief proces georganiseerd om samen te werken met burgers en professionals van het consortium, met als gemeenschappelijk doel 'collectieve sense-making'. De toekomstvisie van het project is het combineren van bottom-up en top-down communicatie en bestuur met als doel de stedelijke gezondheid te verbeteren. Het project consortium is erop gericht om betaalbare sensoren en Open Data toepassingen te innoveren door het standaardiseren van de datamodellen en dataflow (volgens Inspire en OGC standaarden). Tot slot is een doel om meer te leren over burgerwetenschap in een stedelijke omgeving.

Onderzoeksvragen van het project zijn:

  • Dragen betaalbare (low-cost) sensoren bij aan het fijnmazige beeld van luchtkwaliteitsindicatoren?
  • Werkt het concept?
  • Werkt sense-making met burgers?
  • Biedt dit mogelijkheden voor een stadsbestuur geïnformeerd over het milieu?
  • Reflectief: (Hoe) veranderen de rollen van overheid en burger?

Tijdens het project zijn in totaal 34 sensoren geïnstalleerd bij mensen thuis en in hun tuin, en zijn er daarnaast proefportalen ontwikkeld voor het bekijken van de gegevens (zogenaamde 'viewers'). De datastromen worden gekalibreerd en geanalyseerd door zowel burgers als professionele analisten. Ondertussen zijn er al verschillende 'Smart Emission burgerparticipatie'-bijeenkomsten gehouden en verscheidene 'use cases' voltooid. De resultaten die verband houden met de betrouwbaarheid en het nut van het project zijn vrij positief. Terwijl burgers en deskundigen nu 24/7 gegevens van hun lokale omgeving in eigen handen hebben, wordt het sensornetwerk nog steeds verbeterd en uitgebreid met meer sensoren. Op 3 oktober 2016 won het Smart Emission Project de prijs van het "Slimste Project 2016".

final

Afbeelding: screenshot van sensorwaarden en geluidsstroomwaarden, gevisualiseerd op Heron viewer (ontwikkeld door Just van den Broecke).

Prijzen voor Smart Emission project

Photo_ProjectSmartEmission_Winner_SmartestProject2016

Alderman Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen ontvangt de award voor 'Slimste project 2016'', in gezelschap van Paul Geurts en Henk Nijhuis.

Foto_SmartEmission_Team_metprijs_SmartestProject2016

Van links naar rechts: Ellen Klein Gunnewiek (master student Spatial Planning); Linda Carton (projectleider Smart Emission aan de Radboud Universiteit); Paul Geurts (co-projectleider Smart Emission bij de gemeente Nijmegen); Henk Nijhuis (luchtkwaliteit expert van de stad Nijmegen); Pieter Marsman (data wetenschapper); Janus Hoeks (CEO en eigenaar Intemo); Bas de Greef (projectlid van Smart Emission bij Intemo).