Experiment Lent

Smart Emission 2 is een Klein Innovatie Project dat onderdelen van burgermeetnetwerken tracht te verbeteren door kleine innovaties te ontwikkelen, toe te passen, en door toepassing in praktijksituaties te evalueren. Ook wordt in dit vervolgproject het perspectief van burgers en professionele deelnemers aan burgermeetnetprojecten in kaart gebracht, waarbij de motivaties, verwachtingen, rollen en toekomstvisie van deelnemers wordt geanalyseerd. Er hebben 4 kleine deelonderzoeken plaatsgevonden in Smart Emission 2.

Het Experiment 

In dit kleine deelproject is samengewerkt met een burgermeetnetproject in Lent, een nieuwe woonwijk in Nijmegen. In deze woonwijk hebben burgers vragen over de uitstoot van de naastgelegen drukke verkeersweg de Prins Mauritssingel, een drukke vierbaansweg die de stad Nijmegen ontsluit richting Arnhem. Burgers wilden weten of zij de luchtvervuiling, met name fijnstof (PM2,5), van een drukke ochtendspits en avondspits kunnen meten met kleine low-cost sensoren. Met mobiele sensoren zijn metingen verricht tijdens een ochtendspits en een avondspits. Met een mobiele sensor en een app zijn de metingen gekoppeld aan ruimte-tijd ‘stempels’. Deze meetwaarden zijn vervolgens gekalibreerd, en vergeleken met modelverwachtingen van eFoto experiment website 1en landelijk luchtkwaliteitsmodel. Als resultaat is bevonden dat met de meetexperimenten een temporele gradiënt is vastgesteld, met inachtneming van de onzekerheidsmarges die low-cost sensoren met zich meebrengen. Er is echter geen ruimtelijke gradiënt vastgesteld, de ruimtelijke correlaties van de PM2,5 metingen lieten geen significant patroon in de ruimte zien: overal in de wijk waren de waarden gedurende de piek van de spits verhoogd.

Voor het veldexperiment is een meetinstructie geschreven, zie hiervoor de volgende link: Meetinstructie voor 2e veldexperiment op 2 juni 2021

Daarnaast is er ook een eindverslag geschreven over het veldexperiment:

Eindverslag Veldexperiment Lent project Smart Emission 2_v12