Experiment Lent 

 

Smart Emission 2 is een Klein Innovatie Project dat onderdelen van burgermeetnetwerken tracht te verbeteren door kleine innovaties te ontwikkelen, toe te passen, en door toepassing in praktijksituaties te evalueren. Ook wordt in dit vervolgproject het perspectief van burgers en professionele deelnemers aan burgermeetnetprojecten in kaart gebracht, waarbij de motivaties, verwachtingen, rollen en toekomstvisie van deelnemers wordt geanalyseerd. Er hebben 4 kleine deelonderzoeken plaatsgevonden in Smart Emission 2.

 

Veldexperiment samen met burgerwerkgroep Lentse Luchten

Foto experiment website 1
Afbeelding: uitleg tijdens het meetexperiment in Lent

In dit kleine deelproject is samengewerkt met een burgermeetnetproject in Lent, een nieuwe woonwijk in Nijmegen. In deze woonwijk hebben burgers vragen over de uitstoot van de naastgelegen drukke verkeersweg de Prins Mauritssingel, een drukke vierbaansweg die de stad Nijmegen ontsluit richting Arnhem. Burgers wilden weten of zij de luchtvervuiling, met name fijnstof (PM2,5), van een drukke ochtendspits en avondspits kunnen meten met kleine low-cost sensoren. Met mobiele sensoren zijn metingen verricht tijdens een ochtendspits en een avondspits. Met een mobiele sensor en een app zijn de metingen gekoppeld aan ruimte-tijd 'stempels'. Deze meetwaarden zijn vervolgens gekalibreerd, en vergeleken met modelverwachtingen van een landelijk luchtkwaliteitsmodel. Als resultaat is bevonden dat met de meetexperimenten een temporele gradiënt is vastgesteld, met inachtneming van de onzekerheidsmarges die low-cost sensoren met zich meebrengen. Er is echter geen ruimtelijke gradiënt vastgesteld, de ruimtelijke correlaties van de PM2,5 metingen lieten geen significant patroon in de ruimte zien: overal in de wijk waren de waarden gedurende de piek van de spits verhoogd.

 

Voor het veldexperiment is een meetinstructie geschreven, zie hiervoor de volgende link:

Daarnaast is er ook een eindverslag geschreven over het veldexperiment:

Samenwerkingen

In dit project is samengewerkt met burgerwetenschappers in Project Lentse Luchten:

 • Burgermeetnet Lentse Luchten
  • Startdatum 2021, met een duur van meerdere jaren. Doorontwikkeling van een regionaal meetnet voor monitoring van luchtkwaliteit.
  • Doel: onderzoek naar patronen in fijnstofconcentraties als middel voor het bepalen van fijnstofbronnen.
  • Sensor techniek: Sensirion SPS30 sensor, meetsysteem 'Ohnics'.
  • Vast projectteam (vrijwilligers): Ton Ammerlaan, Michel Grothe, Roderick Peters.
  • Actuele metingen op kaart:
DSC_1061 (1)-min_11zon

Afbeelding: uitleg tijdens het meetexperiment in Lent

DSC_1081-min_11zon

Afbeelding: meting tijdens het meetexperiment in Lent

Afbeelding: de actuele metingen van het burgermeetnet Lentse Luchten. Klik afbeelding voor link naar interactieve kaart op https://ohnics.online/kaart/#Lent