Data Visualisatie Tool

 

In het deelproject ‘Data Visualisatie Tool’ is een visualisatietool prototype gebouwd op basis van een ‘samen analyseren tool’ en met behulp van ondersteuning vanuit het RIVM. De data visualisatietool is ontwikkeld door twee afstudeerders van HAS Den Bosch, waarbij bij aanvang en oplevering online bijeenkomsten zijn gehouden met deelnemers aan burgermeetnetten Arnhem en Nijmegen in het voorjaar en zomer van 2020 (dit deelproject verliep geheel online vanwege de Corona pandemie). De hoofdvraag van dit deelproject luidt:

 

“Hoe kan ervoor worden gezorgd dat, met behulp van data analyse en -visualisatie tools, het Smart Emssion data platform en andere sensor data platformen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit verbeterd worden?”

 

Het onderzoek is aangepakt in 4 stappen:

  • In stap 1 zijn verschillende actuele ‘sensor data platformen’ geanalyseerd op functies, werking (wat werkt goed) en software.
  • In stap 2 zijn gebruikerseisen en wensen opgehaald bij burgerwetenschappers en betrokken professionals d.m.v. interactieve sessies. De opgehaalde eisen en wensen zijn d.m.v. een zogenoemde ‘MoSCoW-model’ werkwijze geprioriteerd, om de belangrijkste eisen mee te nemen naar de ontwerpfase.
  • In stap 3 is het platform ontwikkeld, met behulp van ondersteuning van experts van het RIVM, nadat keuze was gemaakt tussen verschillende platforms en software talen.
  • In stap 4 is het prototype tool gedemonstreerd en interactief voorgelegd aan burgers, die tevens aan de start van dit deelproject hadden deelgenomen.
    • In de thesis zijn alle uitgevoerde stappen uitgelegd die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het platform, in het hoofdstuk ‘Ontwikkeling sensor data platform.’

In het prototype is de meetdata opgenomen in verschillende vormen en grafische user interfaces: (1) een grote kaart waarin de tijspanne en ruimtelijke resolutie kan worden gevarieerd, (2) een menu met dashboards specifiek voor luchtkwaliteit waarin ook meteogegevens over windsterkte en windrichting staan opgenomen, en (3) een grote tabel waarin de datastroom inclusief ruwe data kan worden ingezien en gedownload. Zelfs al lag de nadruk van het prototype op gebruikersvriendelijkheid, voor de burgerwetenschappers bleek het nog best lastig om de tool te gebruiken. Tijdens dit deelproject (en de Covid pandemie) is besloten om het prototype Smart Emission Data Platform niet verder te ontwikkelen aangezien er inmiddels een Samen Meten Data Portaal bij het RIVM ontwikkeld is, waarop diverse sensornetten hun data kunnen aansluiten. In dit deelproject is samengewerkt met het project ‘burgermeetnet Arnhem’, een project uitgevoerd door gemeente Arnhem, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en het lokaal burgerinitiatief stichting ‘Arnhems Peil’.

Een deelproject van Smart Emission 2 is de data visualisatietool voor Arnhem. Via onderstaande link is het prototype dashboard te bekijken. Dit prototype is ontwikkeld in samenwerking met de HAS Den Bosch en het RIVM.

http://rserver.has.nl/shiny/extern/radboud/

De afbeelding hierboven geeft een voorbeeld van de tool weer.

Figuur: Afbeelding van het prototype Visualisatietool van Smart Emission 2, gemaakt met behulp van wensen voor gebruik en evaluatie door burgerwetenschappers van het burgermeetnet Arnhem.