Linked-data concept map 

In het deelproject ‘Linked-data concept map’ is een online concept map gemaakt van de gehanteerde concepten in het project Smart Emission 2 in een online leerboek, een Living Textbook. De werkwijze was om te participeren en met de deelnemers aan deelprojecten zoals het Experiment Lent te bespreken welke concepten er in het Living Textbook uitgelegd zouden kunnen worden, en de functionaliteit van zo’n Living Textbook in een citizen science context te onderzoeken, als hulpmiddel voor wetenschapscommunicatie.

 

Het werken met Open Data en datastromen maakt de citizen science projecten complex. Door relaties visueel in kaart te brengen kan de samenhang tussen concepten, toepassingen, meettechnieken en datastromen visueel inzichtelijk worden gemaakt voor derden. Dat kan bijdragen aan betere wetenschapscommunicatie tussen wetenschappers en burgers: daarom lijkt citizen science een geschikt veld om een Living Textbook aan te bieden als Open Data over burgerwetenschapsprojecten. De onderzoekers van de Universiteit Twente gebruiken de methode met een Living Textbook als lesmethode in hun curriculum, met dit project wilden zij de bruikbaarheid van dit communicatiemiddel in een citizen science context toepassen en evalueren.

 

Van het project project Smart Emission 2 is een kleine interactieve 'encyclopedie' gemaakt met relaties tussen concepten en instanties van deze concepten. De relaties tussen de concepten onderling kunnen hiermee worden uitgelegd. Als centrale concepten in de deelprojecten worden termen geïdentificeerd zoals Citizen Science projectdatastroom, sensorkastje, meetmethode, visualisatiemethode, luchtvervuiling, milieu bewustwording, beleidsagenda, norm en gezamenlijk leerproces. Door kleuren te onderscheiden worden conceptuele begrippen en 'instanties' van concepten (zoals een specifiek sensor type of naam van een dataportaal) onderscheiden. Zo is bijvoorbeeld de 'Nova Fitness SDS011' een naam van een specifieke sensor, 'Luchtdata - Arnhems Peil'  een specifiek burgermeetnet en zijn 'Dataportaal Samen Meten - samenmeten.rivm.nl' en ‘Sensor.Community’ specifieke data portalen.

 

Dit deelproject is uitgevoerd in samenwerking met burgers van de woonwijk Lent, in de werkgroep ‘Lentse Luchten’, waarmee tevens het deelproject ‘experiment Lent’ is uitgevoerd. In deze context werd tevens deze linked-data concept map ontwikkeld. In dit deelproject werd door de betrokken burgers vooral gebruik gemaakt van een groeps-app in de communicatie van de ad-hoc werkgroep van wetenschappers en burgers. Zij gebruikten een app-groep voor het toevoegen van deelnemers, het stellen van vragen, uitvoeren van het experiment, afspreken van online bijeenkomsten, informatie uitwisseling onderling en uitwisseling tussen experts en burgers.

Door de klikken op de onderstaande afbeelding komt u terecht bij de Linked-data concept map.

Figuur: Afbeelding van de Concept Map van Smart Emission 2 in het Living Textbook.