Op deze pagina vindt u 3 viewers waarop u de data uit de sensoren kunt bekijken.

De SmartApp (per sensor af te lezen) en Heron viewer (per indicator af te lezen voor alle sensoren) zijn direct op deze pagina te bekijken. Tevens zijn de data van de SmartApp en de Heron viewer beschikbaar als Open Data. De Whale viewer is gebouwd voor technische doeleinden.

1. SmartApp

 

Deze viewer is het meest eenvoudig in het gebruik. Hij is speciaal gemaakt voor de bewonerdeelnemers. U kunt op een smartphone, tablet of computer naar deze website gaan, en uw sensorlocatie aanklikken. De waarden die deze viewer kan tonen, komen dan links in beeld.

Gemaakt door: Giel Vermeulen & Just van den Broecke

(data.smartemission.nl/smartapp/)

 2. Heron Viewer

 

Deze viewer toont 1 verwerkte sensorwaarde, maar doet dat voor de hele stad gelijktijdig; u kunt alle sensoren tegelijk aflezen. Dat is voor vergelijkingen tussen locaties nuttig. Op deze viewer worden een aantal ‘plugins’ ontwikkeld waarmee later, via standaarden, een selectie uit de grote dataset is te maken en te downloaden, in verschillende formaten.

Gemaakt door: Just van den Broecke

(data.smartemission.nl/heron/)

 

3. Whale Viewer - http://whale.citygis.nl/sensorviewer2

 

Deze bevat alleen ruwe, onverwerkte data. De technici gebruiken deze viewer bij het oplossen van problemen. U kunt deze viewer gebruiken door uw sensornummer te kiezen bovenin het scherm (bij devices). Soms moet u bij deze url twee minuten wachten voordat u de lijst met sensor devices kunt openen. Vooral de grafiek met huidige waarden op de verschillende geluidsfrequentiebanden geeft een interessant “live” beeld. Verandering in de grafiek wordt zichtbaar als u bijvoorbeeld vlakbij de sensor een schreeuw laat horen, en tegelijkertijd op een laptopscherm of tablet meekijkt. De waarden betreffen ruwe waarden, en ze kunnen een vertekend beeld opleveren; hoewel hier geen “alleen indicatieve waarden” bij staat op de website, benadrukt het projectteam dat u niet kunt uitgaan van de ruwe meetwaarden die hier staan aangegeven voor een valide interpretatie; voor verwerkte gegevens verwijzen we u naar de SmartApp en de Heron viewer.

Gemaakt door: Robert Kieboom