Visions on citizen science for air quality

In dit kleine deelproject is een enquête onder burgerwetenschappers gehouden die deelnemen aan burgermeetnetprojecten in Nederland, onder 20 meetnet projecten. Ook is een serie interviews gehouden, om de perspectieven van meerdere actoren in kaart te brengen, en de verschillende toekomstvisies op burgermeetnetten, sociaal-technische aspecten van data infrastructuren en motieven, rollen en verwachtingen in kaart te brengen. Op deze manier kunnen verschillende achtergronden, doelen en typen projecten worden onderscheiden waarin burgers samenwerken met professionals en daarbij (burger-) meetnetten opbouwen die het milieu fijnmazig monitoren. In dit deelproject is eerst een lokale enquête ontwikkeld voor een burgermeetnet initiatief in Arnhem, met een sensor netwerk dat is opgebouwd zowel vanuit een burgerinitiatief Arnhems Peil als vanuit een gemeentelijk initiatief, Luchtmeetnet Arnhem, uitgevoerd door het GNMF. Vervolgens is een landelijke enquête verspreid onder burgermeetnetprojecten met behulp van de SamenMeten nieuwsbrief van het RIVM. Tenslotte zijn interviews gehouden onder verschillende organisaties. In dit project zou oorspronkelijk een ‘use case’ zijn uitgevoerd samen met burgerwetenschappers, waarbij gewerkt zou worden met meerdere sensoren en verschillende data platforms en visualisatie en analyse tools. Vanwege Covid-19 zijn online bijeenkomsten gehouden en zijn vragenlijsten en interviews online gehouden.

Onderstaande kaart geeft de gemeenten waarin respondenten enquête onderzoek doen weer: Figuur gemeenten waaraan respondenten enquête onderzoek doen

In de enquête die voor dit project is ingevuld door 60 respondenten, is ook de vraag gesteld of deelnemers wilden omschrijven aan welk project ze op dit moment meedoen of meest recent hebben meegedaan. In onderstaande tabel zijn de verschillende projecten weergegeven:

Projecten over luchtkwaliteit en geluid Meer informatie
Apeldoorn in Data http://apeldoornindata.nl
Apeldoorn Vuurwerk-Fijnstof meting 2017  http://apeldoornindata.nl
Bodegraven-Reeuwijk Meet  https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/24141/bodegraven-reeuwijk-meet-wie-doet-mee-
Burgermeetnet Arnhem (3x)  ttps://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html
Gouda fijnstof metingen PM10 en PM2.5 https://goudabruist.nl/project/4352/zelf-fijnstof-meten-
Hollandse Luchten (3x) https://hollandseluchten.waag.org
Luchtmeetnet Diemen https://02025.nl/project/7801/luchtmeetnet-diemen
Luchtwachters Delft https://luchtwachtersdelft.nl
Luftdaten (7x) https://sensor.community/nl/
LV2 – Lucht Voor Leidschendam-Voorburg https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/107673/nieuwe-luchtkwaliteitsmetingen-in-voorburg-west
MeetjeStad Tilburg https://www.meetjestad.net
MeetjeStad Utrecht (2x) https://www.meetjestad.net
Onzelucht.nl (3x) https://onzelucht.nl
Project MySense http://behouddeparel.nl
Samen Meten (3x) https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
SMAL Zeist http://beterzeist.nl/burgerparticipatie-en-acties/luchtkwaliteit-meten/
Smart Emission 1 Nijmegen (2x) https://smartemission.ruhosting.nl
Smart Emission 2 (4x) https://smartemission.ruhosting.nl
Stichting Burgerwetenschappen Land van Cuijk https://bwlvc.eu
Wijkraad Lent (2x) https://lentselucht.nl/pagina/wijkraad-lent

De resultaten van de burgerparticipatie zijn te lezen in het volgende bestand: Smart Emission 2 – Presentatie Burgermeetnet 2020 – Arnhem – resultaten_aug 2020