Project Documents

Project documents (This page is in Dutch, see Publications for English documents) Project presentaties en verslagen over┬áhet burgerparticipatie proces in 2016 Stageverslagen Nationale Geo-Informatie stagiaires in het Smart Emission project, februari 2017 Populaire Samenvatting_Ruimte-Tijd Visualisatie_Sensordata, door Rick Jankowski Youtube filmpje van ruimte-tijd visualisatie gemaakt met ModelBuilder in ArcGIS, door Rick Jankowski: https://youtu.be/cAUf_mca7As Visualizations in time … Continue reading Project Documents