Behoefte aan indeling meetwaarden en de betekenis ervan.

Overlegtafels Gebruikerscases analyseren en visualiseren Behoefte aan indeling meetwaarden en de betekenis ervan.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #422

  P_Biemans
  Participant

  Ik heb behoefte aan een indeling van de verschillende meetwaarden die ik zie. Het liefst in een schaal van bijv. 5 codes die tevens een inhoudelijke waardering meekrijgen bijv. “zeer hoog, hoog, normaal, laag, zeer laag” zo mogelijk met een inhoudelijke betekenis erbij. Met wie kan ik eens praten om inzicht te krijgen in de betekenis van die hoogten van de meetwaarden en wat ze willen zeggen naar bijv. de gezondheidssituatie toe. Ook hecht ik eraan uitleg te krijgen wat men uiteindelijk meet, de betrouwbaarheid ervan en de geldigheid van de meting.

  #423

  Linda Carton

  Beste Piet,
  We zijn nog bezig met de calibratie van de data. Er is nu een eerste opzet met een indeling van de geluidsdata in een aantal klassen. Voor luchtkwaliteit is het een wens om toe te werken naar een index voor luchtkwaliteit aan de hand van de RIVM standaard -met als complicatie dat deze sensor geen fijnstof meet, en de index wel een maat voor fijnstof nodig heeft. Voor geluid is Peter van der Voorn namens de gemeente Nijmegen betrokken, voor luchtkwaliteit is Henk Nijhuis van gemeente Nijmegen onze contactpersoon. Zij zijn ook aangesloten op dit forum, maar momenteel met vakantie. De indeling in geluidsniveaus is nog in conceptvorm, “tentative”, ook omdat de nauwkeurigheid van de metingen nog niet bepaald is. Om geluid goed in te schalen zou de geluidsmeting moeten worden vergeleken met een meting van een “hoogwaardige” geluidsmeter, en dan moet je ook in ogenschouw nemen dat deze kleine sensor soms niet op plaatsen hangt die heel geschikt is voor een geluidsmeting (dicht bij de gevel, aan regenpijp, ritselend struikgewas, en dergelijke).
  Hoe we de data moeten en kunnen interpreteren is dan ook onderdeel van het pilot onderzoek! Ik zal wel kijken of ik de huidige concept klasse-indeling die vermeld wordt op de SmartApp bij de geluidsniveaus kan terugvinden, dan plaats ik het hier als reply.

  #424

  P_Biemans
  Participant

  Beste Linda,

  Ik begrijp het heel goed.
  Ik wil wel meewerken om vanuit de burger te kijken naar een indelingsklasse voor de diverse metingen.
  Maar daarvoor moet ik mezelf eerst bekwamen in de problematiek en dat ga ik doen.
  Ik zag trouwens dat de geluidsmeting niet meer weergegeven wordt.
  Ik zal tzt contact opnemen met dhr. Nijhuis en ook met dhr. van der Voorn om me meer op de hoogte te stellen.
  Ik ga nu via internet allereerst proberen mezelf wat meer bij te spijkeren.
  Jammer dat bepaalde foto’s van mijn sensor door mij niet gedraaid kunnen worden en ik zag ook een foto bij een andere reactie op dhr. Nijhuis verkeerd staan.

  Hartelijk dank voor je reactie.
  en met hartelijke groet,

  Piet Biemans

  #425

  L. Carton
  Keymaster

  Beste Piet,

  De klasse-indeling van geluid in de viewers Heron en SmartApp voor het Smart Emission project, heb ik hieronder weergegeven, op basis van informatie van Peter van der Voorn. Met een toelichting en software code in bijgevoegd Word document, van Just van den Broecke (code en converter, gedocumenteerd op openbaar forum voor software code GitHub) en Peter van der Voorn (berekeningswijze).

  Audio:
  Legenda bij de geluidsniveaus, indeling in 5 niveaus op Viewers Heron en SmartApp:
  De geluidsniveaus zijn met 5 kleuren aangegeven op de Heron viewer.
  Niveau – dB(A) Range – voorbeeldgeluidsbron per niveau
  1. 20-35 dB(A) – Stil
  2. 35-50 dB(A) – Rustige woonwijk
  3. 50-65 dB(A) – Drukke woonwijk
  4. 65-80 dB(A) – Bij Spoor
  5. 80-90 dB(A) – Rockband

  Kleuren bij niveaus:
  – Niveau 1 is groen,
  – Niveau 2 is blauw,
  – Niveau 3 is geel,
  – Niveau 4 is oranje,
  – Niveau 5 is rood.

  Uitleg:
  De klassen zijn nu ingedeeld in 5 categorieën, op basis van het logaritmisch optellen van de waarden per frequentieband voor het
  verkrijgen van een totaalwaarde. Met berekening 10^(waarde/10), dat voor de waarden van alle frequenties uitrekenen, en bij elkaar tellen, daar de log van, en x10.

  De individuele frequentiebanden worden door de Jose-sensor geregistreerd, in deze eenheden:
  35 # S.AudioMinus5 Octave -5 in dB(A)
  36 # S.AudioMinus4 Octave -4 in dB(A)
  37 # S.AudioMinus3 Octave -3 in dB(A)
  38 # S.AudioMinus2 Octave -2 in dB(A)
  39 # S.AudioMinus1 Octave -1 in dB(A)
  40 # S.Audio0 Octave 0 in dB(A)
  41 # S.AudioPlus1 Octave +1 in dB(A)
  42 # S.AudioPlus2 Octave +2 in dB(A)
  43 # S.AudioPlus3 Octave +3 in dB(A)
  44 # S.AudioPlus4 Octave +4 in dB(A)
  45 # S.AudioPlus5 Octave +5 in dB(A)
  46 # S.AudioPlus6 Octave +6 in dB(A)
  47 # S.AudioPlus7 Octave +7 in dB(A)
  48 # S.AudioPlus8 Octave +8 in dB(A)
  49 # S.AudioPlus9 Octave +9 in dB(A)
  50 # S.AudioPlus10 Octave +10 in dB(A)

  Bovenstaande eenheden gaan over de Jose sensor data, het betreft gegevens van Intemo en CityGIS, gedocumenteerd door Just van den Broecke op GitHub forum over ETL processing van ruwe data naar refined data. Het GitHub software forum toont de verwerking van de ruwe data naar Open Data, via een script waarin ieder openbaar inzage heeft, gedocumenteerd op het Open software forum GitHub: https://github.com/Geonovum/smartemission
  Zie deze pagina’s op bovenstaand GitHub forum:
  https://github.com/Geonovum/smartemission
  > Smart Emission – burger-sensor-netwerk Nijmegen – specs, services, ETL en apps
  Zie onderaan de pagina de volgende documenten:
  – smartemission / etl / sensorconverters.py
  – smartemission / etl / sensordefs.py
  Deze verwerkingsslagen worden openbaar gepubliceerd en (via een software Forum waar het software en code betreft) gedeeld, met als filosofie om Open Data te genereren. Just van den Broecke werkt bij Geonovum als Open Source programmeur aan het maken en documenteren van de programmeercode van deze verwerkingsslagen, “ETL proces” genoemd.

  Deze verwerking in een zogenoemd ETL proces leidt, van de ruwe sensor data, tot een “totaalwaarde” van geluid, volgens een indeling in de volgende 5 categorieën:
  [0: vanaf 0 tot 20 dB(A), Jose sensor meet deze geluidsdruk niet] dB(A) waarde 20: vergelijkbaar met buitengeluid ‘fluister stil’
  [1: vanaf 20 tot 35 dB(A)] dB(A) waarde 35: vergelijkbaar met buitengeluid ‘rustige woonwijk in een stad’
  [2: vanaf 35 tot 50 dB(A)] dB(A) waarde 50: vergelijkbaar met buitengeluid ‘drukke woonwijk in een stad’
  [3: vanaf 50 tot 65 dB(A)] dB(A) waarde 65: vergelijkbaar met buitengeluid ‘wonen op korte afstand van het spoor’
  [4: vanaf 65 tot 80 dB(A)] dB(A) waarde 80: vergelijkbaar met buitengeluid ‘live optreden van een band aan het einde van het publieksdeel, praten is mogelijk’
  [5: vanaf 80 tot 90/95 dB(A)] dB(A) waarde 95: vergelijkbaar met buitengeluid ‘live optreden van een band midden op een plein, praten is onmogelijk’

  Op 1 maart is deze indeling gemaakt; we weten niet precies wat de sensoren opmerken, hoe ze meten (worden geluiden veraf ook opgemerkt, of alleen geluiden dichtbij?) en hoe we de informatie die uit de sensoren naar voren komt, kunnen en moeten interpreteren. Gegeven de complexiteit van geluid als fenomeen en tevens de manier om dat in kaart te brengen, zitten er ‘haken en ogen’ aan het gewoon ophangen van sensoren in de buitenruimte, soms heel dicht tegen de gevel aan.

  Of de bovenstaande verhouding van de registratie door de Jose-sensoren inderdaad vergelijkbaar is met de indeling van geluiden in de buitenruimte zoals die met nauwkeurige geluidmeetapparatuur wordt geregistreerd, dat is nog punt van onderzoek; hoe moeten en kunnen we de registraties van de Jose-sensor interpreteren?
  Het zou mooi zijn als we hiervoor met burgers collectief een data-interpretatie-experiment kunnen opzetten en uitvoeren!

  Ik heb ook van een andere burger vragen gekregen over deze geluidsindeling in 5 categorieën, na de Vierdaagse. Ik heb zelf gekeken op 22 juli om 23:30 uur, naar de verschillende sensorwaarden. Jose sensor nr 46 aan de Annastraat toonde bijvoorbeeld om 23:30 uur een meetwaarde van 39 dB(A), en dus ingedeeld als niveau 2 van 5. Je zou wellicht verwachten dat dat niveau hoger zou uitvallen, gezien de drukte bij de Annastraat. Ik hoop dat we met de historische data ook de meetwaarden terug kunnen zien over de dag (22 juli), met bijvoorbeeld de periode dat er in de buurt van sensor 46 een popconcert plaatsvond. De vraag is wat deze sensoren registreren van een popconcert verderop in de buitenruimte. Mogelijk wordt geluid van verder af niet als zodanig sterk geregistreerd, als een menselijk oor het ter plaatse zou waarnemen. Of de categorieën zijn zodanig afgesteld, dat meetwaarden zoals 39dB(A) die de sensor waarneemt, vergelijkbaar is met een voorbijkomende trein op naastgelegen spoor, en onze “vergelijkbaar met” vergelijkingsniveaus dus aangepast zouden moeten worden aan de gevoeligheid van de Jose sensor in de buitenruimte. Omdat het om nieuwe sensoren gaat, vindt die afstelling nu plaats in de buitenruimte waar ze momenteel hangen. Met de stad en de plaatsen waar de sensoren hangen, als het ware in een “urban laboratorium” in plaats van in een lab-ruimte ergens achteraf op het universiteitsterrein. Samen met burgers die meedoen om deze pilot uit te voeren.

  Toelichting: zie bijgevoegd Word document.

  Groet, Linda.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.