Avondcolleges over Geluid en Luchtkwaliteit, 16 en 24 november 2016

Overlegtafels Participatieproces Avondcolleges over Geluid en Luchtkwaliteit, 16 en 24 november 2016

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #822

  L. Carton
  Keymaster

  Op verzoek van burgers en in overleg met een aantal sensorhouders, zijn in november 2016 twee avondcolleges gehouden in het kader van het Smart Emission project. Om gezamenlijk te leren met experts en burgers over de fenomenen Geluid en Luchtkwaliteit, en hoe deze worden getracht te ‘grijpen’ door met elkaar te meten en te interpreteren.

  Het avondcollege Geluid is gehouden op woensdagavond 16 november, het avondcollege Luchtkwaliteit vond plaats op donderdagavond 24 november. Het programma van deze avonden staat hieronder. De planning en uitnodigingen voor de avondcolleges zijn via een Doodle datumlijst en via de smart emission mailinglijst verstuurd aan projectteamleden en burgersensorhouders.
  De verslagen en PowerPoint presentaties van de avondcolleges kunt u terugzien op de pagina met project documenten: http://smartemission.ruhosting.nl/project-documents/
  De achtergrondinformatie over de Use Cases, gepresenteerd door Zoi Katsamani, worden opgenomen op dit Forum bij de Overlegtafel
  “Gebruikerscases analyseren en visualiseren”.

  ===========

  Avondcollege Geluid, woensdag 16 november
  Gezamenlijk leren over geluid en over geluiddata uit burger-sensor-netwerk Smart Emission
  • Locatie: Grotiusgebouw Radboud Universiteit, zaal GR 1.1.09. De zaal bevindt zich op de eerste verdieping (zaalwijziging in verband met video opname).
  • Adres: Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen
  • Tijd: woensdag 16 november, 19:00 – 21:00 uur
  • Inloop: 18:30 – 19:00 uur. Napraten kan van 21:00 tot 21:30 uur
  Programma:
  19:00 uur: Welkom door mevr Yvonne Cremers
  19:02 – 19:20 uur: College over Geluid: Wat is geluid? door dhr Peter van der Voorn
  19:20 – 19:35 uur: College over sensordata Smart Emission over geluid. door mevr Zoi Katsamani
  19:35 – 19:40 uur: Visualisaties van de (ruwe) geluidsdata. door GI-minor studenten Rick Jankowski en Maxim Reinders
  19:40 – 20:15 uur: Discussie met vragen en antwoorden, gezamenlijke interpretatie van data, etc. De discussies op deze avond worden plenair gevoerd, met de groep deelnemers en aanwezige projectteamleden en studenten/afstudeerders.
  20:15 – 20:20 uur: Korte pauze
  20:20 – 20:30 uur: Terugkoppeling over participatie onderzoek n.a.v. resultaten uit interviews. door afstudeerster Ellen Klein Gunnewiek
  20:30 – 21:00 uur: Slotdiscussie, o.l.v. mevr Linda Carton
  Vragen die ter tafel komen en de volgende 3 onderwerpen:
  1. Reacties op aspecten van het onderzoek aangaande gezamenlijk leren en betekenisverlening aan het meten: wat hebben we geleerd over geluid, geluid meten, en geluid interpreteren met behulp van kleine sensoren?
  2. Wensenlijst voor vervolg onderzoek (NB. deze wensenlijst kan niet meer in het huidige pilotproject, dat tot kerst 2016 loopt, opgepakt worden.)
  3. Reflectie op de rolverdeling tussen burger en overheid in de vorm van publiek-private samenwerking. In het verlengde daarvan de vraag:
  a. Hoe willen we met elkaar het sensorhouderschap en burger-sensor-netwerk organiseren in de voortzetting van het meetnetwerk in 2017?
  b. Welke ideeën hebben sensorhouders en projectteamleden over mede-zeggenschap, sensorhouderschap, en participatie? Hoe zorgen we voor een rolverdeling zodanig dat er continuering is van een meetnetwerk, op low-cost basis, met mogelijkheden voor verbetering/innovatie, waarbij zowel gemeente als burgers een aandeel hebben in de rolverdeling?
  21:00 Afsluiting door mevr. Yvonne Cremers (organisator avondcollege)

  ============

  Avondcollege Luchtkwaliteit, donderdag 24 november
  Gezamenlijk leren over lucht, luchtkwaliteit en emissies uit burger-sensor-netwerk Smart Emission
  • Locatie: Grotiusgebouw Radboud Universiteit, zaal GR 1.160. (Eerste verdieping, boven aan trap linksaf) Het Grotiusgebouw staat op de campus, dit gebouw is ’s avonds goed verlicht.
  • Adres: Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen
  • Tijd: donderdag 24 november 2016, 19:00 – 21:05 uur
  • Inloop: 18:30 – 19:00 uur. Napraten kan van 21:00 tot ca. 21:40 uur
  Programma:
  19:00 uur: Welkom door mevr Yvonne Cremers
  19:02 – 19:45 uur: College Luchtkwaliteit – Wat is luchtkwaliteit? door dhr Henk Nijhuis
  19:45 – 20:00 uur: College sensordata Smart Emission – O3, NO2, CO2. door mevr Zoi Katsamani
  20:00 – 20:10 uur: Visualisaties van de luchtkwaliteitsdata. door GI-minor studenten Rick Jankowski en Maxim Reinders
  Ondertussen kunnen vragen worden gesteld, ten behoeve van gezamenlijk leren en interpretatie van data, etc. De discussies op deze avond worden plenair gevoerd, met de groep deelnemers en aanwezige projectteamleden en studenten/afstudeerders.
  20:10 – 20:20 uur: Korte pauze
  20:20 – 20:35 uur: Kalibratie van de sensordata, door dhr. Pieter Marsman

  20:35 – 21:05 uur: Slotdiscussie, o.l.v. mevr Linda Carton
  Vragen die ter tafel komen over luchtkwaliteit in Nijmegen, sensordata, en interpretatie.

  Tenslotte een korte enquête over de volgende onderwerpen:
  1. Reacties op aspecten van het onderzoek aangaande gezamenlijk leren en betekenisverlening aan het meten: wat hebben we geleerd over luchtkwaliteit, indicatoren als O3, NO2, CO2, etc, meten, en meetdata interpreteren met behulp van kleine sensoren?
  2. Wensenlijst voor vervolg onderzoek (NB. deze wensenlijst kan niet meer in het huidige pilotproject, dat tot kerst 2016 loopt, opgepakt worden.)
  3. Welke viewer heeft u het meest bekeken, de SmartApp, Heron viewer of Whale viewer? Met welke frequentie?
  4. Reflectie op de rolverdeling tussen burger en overheid in de vorm van publiek-private samenwerking.
  5. In het verlengde daarvan de vraag: Welke ideeën hebben sensorhouders en projectteamleden over mede-zeggenschap, sensorhouderschap, en participatie? Hoe zorgen we voor een rolverdeling zodanig dat er continuering is van een meetnetwerk, op low-cost basis, met mogelijkheden voor verbetering/innovatie, waarbij zowel gemeente als burgers een aandeel hebben in de rolverdeling?
  6. Wilt u in 2016 doorgaan met meten en deelnemen bij een verlenging van het project? Ook als dit in een gecontinueerd wordt, met een actieve groep van burgers verenigd in een werkgroep, op basis van een kleine eigen bijdrage (bijvoorbeeld 10 Euro per jaar voor de werkgroep)? Zo ja, wat wilt u gaan doen als deelnemer, welke rol zou u willen hebben of acties zou u willen uitvoeren met het burger-sensor-netwerk?

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.