OVER ONS

Het doel van deze website was om onderzoek tijdens het project Smart Emission 1 met en voor burgerwetenschappers te communiceren. Deze portal heeft gediend als proof of concept voor een burger-sensornetwerk in Nijmegen tijdens de uitvoering van project Smart Emission 1 in 2015 - 2017. Destijds stonden diverse viewers, discussiefora en logboeken tevens online. Deze website blijft online om informatie te delen met (andere) buurtinitiatieven die ook hun lokale meetprojecten en burgersensornetwerken willen opbouwen.

Tekst tijdens het project Smart Emission 1 (2015-2017)

Het ‘Smart Emission’ project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken. De pilotstudie richt zich op de stad Nijmegen (binnen de gemeentegrenzen van de stad). Hier zal een testbed worden ingericht waar het projectteam, in samenwerking met inwoners de lokale variatie in luchtkwaliteit (NO2, CO, CO2, O3), geluid en trillingen in kaart brengen met behulp van betaalbare sensoren.

In het project wordt getest of deze sensor-data aanvullend inzicht kunnen opleveren op lokaal en stadsniveau, als aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. In het project wordt gekeken naar welke (geo)infrastructuur er nodig is om deze burger-sensor-netwerk data te verwerken en hoe deze data gevisualiseerd kunnen worden ten behoeve van dialoog tussen onderzoekers en de lokale bewoners.

 

Met behulp van deze informatie kunnen zogenoemde 'externaliteiten' van de stad beter zichtbaar worden gemaakt. Externaliteiten zijn zaken die niet in reguliere economische afwegingen worden meegenomen, maar die wel effect kunnen hebben op de algemene gezondheid van een stad en haar inwoners. Tenslotte zijn de planologen van de Radboud Universiteit benieuwd hoe de samenwerking tussen burgers en lokale overheid zich kan aanpassen aan deze nieuwe vormen van Open Data, democratisering van kennis, actieve burgers en resulterende vormen van ‘bottom-up planning’ processen.

Het project wordt uitgevoerd door het projectconsortium Smart Emission, bestaande uit:

Radboud Universiteit

Dr.ir. Linda Carton (projectleider RU), prof. Peter Ache, ir. Ron Wunderink, Cécile Kerssemakers (master student Planologie) en Freek Thuis (bachelor student Geografie, Planologie en Milieu)

Gemeente Nijmegen

Paul Geurts (co-projectleider gemeente, sr. informatie architect), Henk Nijhuis (sr. adviseur Luchtkwaliteit), Peter van der Voorn (specialist Geluid), Rob Schoon, Giel Vermeulen (student HAS Den Bosch, Geomedia).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Hester Volten en anderen

Geonovum

Michel Grothe (projectleider Fiware platform en SOS pilot voor beschikbaar stellen sensor data als Open Data), Just van den Broecke, Matthijs Kastelijns (student TU Delft, Geomatics).

Intemo

Janus Hoeks, Antoine van de Cruyssen, Bas de Greef.

CityGIS

Robert Kieboom.

En natuurlijk de bewoners van Nijmegen, die de sensoren ‘adopteren’.

klein bijeenkomst

Het project wordt gesponsord door:

sponsor1x
sponsor2x
sponsor4x